Udział w Kongresie

 • Warunkiem udziału jest zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem podpisanej karty zgłoszenia znajdującej się do pobrania poniżej (kartę po podpisaniu przez uczestnika należy zeskanować i przesłać na adres e-mail konferencji).

 • Przesłanie podpisanej karty zgłoszenia stanowi zobowiązanie uczestnika do pokrycia kosztów Kongresu w przypadku braku zgłoszenia o rezygnacji do dnia 30 września 2022 r.
 • Po przesłaniu przez Organizatorów faktury Pro-forma należy opłacić udział zgodnie z wybraną opcją uczestnictwa.

 • Liczba uczestników jest ograniczona.Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 20.09.2022 r.

Opłaty konferencyjne

 • Wysokość opłaty za udział w Kongresie jest zależna od wyboru opcji uczestnictwa. Przedstawione poniżej ceny obowiązują przy wczesnych zapisach – do dnia 30 czerwca 2022 r. Opłata obejmuje wyłącznie to, co zostało wyszczególnione poniżej:
  • Uczestnictwo pełne (udział w Kongresie z możliwością wygłoszenia referatu, skrypty prezentacji przedstawianych przez prelegentów, wykaz źródeł i dobrych praktyk z obszaru bezpieczeństwa, pakiet konferencyjny, kupony zniżkowe na książki wydawnictw obecnych na Kongresie, 50% zniżki na kursy online z obszaru bezpieczeństwa, przerwy kawowe ciągłe w ramach trzech dni Kongresu, trzy obiady, kolacja z wieczorem autorskim, udział w uroczystym bankiecie w II dniu Kongresu – 996,30 zł brutto (w tym 23% VAT)
  • Uczestnictwo pełne z publikacją artykułu – 1119,30 zł brutto (w tym 23% VAT)
 • Nie ma możliwości uzyskania zwolnienia z VAT – Kongres nie jest szkoleniem w ramach przekwalifikowania zawodowego.
 • W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z Sekretariatem Kongresu. tel.: 518 275 996, ✉ kongres@safeplace.edu.pl