Udział w Kongresie

 • Warunkiem udziału jest zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem podpisanej karty zgłoszenia znajdującej się do pobrania poniżej (kartę po podpisaniu przez uczestnika należy zeskanować i przesłać na adres e-mail konferencji).

 • Po przesłaniu przez Organizatorów faktury Pro-forma należy opłacić udział zgodnie z wybraną opcją uczestnictwa.

 • Liczba uczestników jest ograniczona.Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 5.10.2021 r.

Opłaty konferencyjne

 • Wysokość opłaty za udział w konferencji jest zależna od wyboru opcji uczestnictwa. Opłata obejmuje wyłącznie to, co zostało wyszczególnione poniżej:
  • Uczestnictwo podstawowe (udział w Kongresie z możliwością wygłoszenia referatu, przerwy kawowe ciągłe w ramach trzech dni konferencji, trzy obiady, kolacja, udział w uroczystym bankiecie integracyjnym dnia 21.10.2021 r. – 590 zł (w tym 23% VAT);
  • Uczestnictwo podstawowe z publikacją referatu jako rozdziału w monografii (Wyd. Difin - 20 pkt.) – 690 zł (w tym 23% VAT);
  • Uczestnictwo dla studentów (bierny udział w obradach z przerwami kawowymi, obiadami i kolacją, bez udziału w bankiecie) – 410 zł (w tym 23%VAT).
 • Noclegi podczas Kongresu uczestnicy zabezpieczają we własnym zakresie. Poniżej proponujemy kilka hoteli w pobliżu miejsca konferencji. Do tego posiadamy ograniczoną liczbę pokoi w hotelu Karter – w którym odbędzie się bankiet. Wybór takiej formy zakwaterowania jest możliwy z wykorzystaniem karty zgłoszenia (liczba pokoi jest mocno ograniczona).
 • Nie ma możliwości uzyskania zwolnienia z VAT – Kongres nie jest szkoleniem w ramach przekwalifikowania zawodowego.
 • W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z Sekretariatem Kongresu.