Kongres Safe Place 2022

Kongres SAFE PLACE 2022

Image

V Ogólnopolski Kongres Naukowo-Techniczny SAFE PLACE 2022 pt. „Bezpieczeństwo budynków użyteczności publicznej i infrastruktury krytycznej. Terroryzm i inne zagrożenia” odbył się w dniach 17-19 października 2022 roku w Hotelu Kuźnia Napoleońska w Paprotni koło Warszawy.

Jubileuszowa edycja SAFE PLACE poszczycić się mogła patronatem honorowym Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Dyrektora CEPOL-u, JM Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, JM Komendant–Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, JM Rektora–Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, JM Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie, Instytutu Zachodniego oraz Urzędu Transportu Kolejowego.

Pierwszy dzień Kongresu SAFE PLACE 2022 zakończył się po siedmiu sesjach, które obejmowały siedem paneli eksperckich i osiem indywidualnych wystąpień. Podobnie jak w poprzednich edycjach przeprowadzono dwie równolegle trwające sesje naukowe.  Ponadto organizatorzy dzięki uprzejmości Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie przygotowali dla uczestników prezentację pojazdów, sprzętu i wyposażenia specjalistycznego policyjnych specjalnych. Uczestnicy mogli również wziąć udział w konkursie strzeleckim z broni pneumatycznej. 

Tematyka drugiego dnia Kongresu nie ograniczała się jedynie do zagadnień teoretycznych. W tym dniu zostały również zrealizowane praktyczne warsztaty z obszaru bezpieczeństwa i reagowania na zamachy. Uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy szkoleniowe, w ramach których prezentowano różne obszary tematyczne. Każda z grup cyklicznie brała udział we wszystkich modułach warsztatowych, trwających po 60 minut. Uczestnicy podczas warsztatów zbierali pieczątki, które uprawniały ich do wzięcia udziału w losowaniu nagród podczas uroczystego bankietu. Warsztaty obejmowały cztery moduły szkoleniowe dotyczące wybranych technik reagowania na zamachy, pierwszej pomocy w reagowaniu na zamachy, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz bezpieczeństwa zewnętrznego budynków w kontekście możliwości wykorzystania zabezpieczeń technicznych. 

Trzeci dzień Kongresu SAFE PLACE 2022 rozpoczęły dwa równolegle trwające panele eksperckie dotyczące ochrony fizycznej i zabezpieczeń technicznych. Następnie odbyła się ostatnia sesja naukowa dotycząca wybranych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa budynków użyteczności publicznej. 

Wydarzenie zgromadziło łącznie blisko 400 uczestników i 18 partnerów technicznych prezentujących najnowsze rozwiązania z zakresu zabezpieczeń.