Kongres Safe Place 2021

Kongres SAFE PLACE 2021

Image

W dniach 20-22 listopada 2021 roku w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie odbył się czwarty Ogólnopolski Kongres Naukowo-Techniczny SAFE PLACE 2021 pt. „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Dobre praktyki i rekomendacje.

W porównaniu do lat poprzednich liczba uczestników zwiększyła się i wyniosła ponad 400 osób, co świadczy o merytorycznej sile wydarzenia, w którym corocznie biorą udział nowi uczestnicy indywidualni i instytucjonalni. Czwarta edycja SAFE PLACE poszczycić się mogła patronatami honorowymi Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Dyrektora CEPOL-u, Polskich Kolei Państwowych, JM Rektora Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego a także JM Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie.

Czwarta edycja Kongresu SAFE PLACE odróżniała się od poprzednich pod kilkoma względami. Po pierwsze, zmieniono miejsce organizacji wydarzenia na Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie i połączono Kongres SAFE PLACE z obchodami 70. rocznicy powstania Wojskowej Akademii Technicznej oraz 10. rocznicą powołania 3 dyscypliny nauk o bezpieczeństwie. Po drugie, prezentowane panele tematyczne zostały rozbudowane w celu kompleksowego omówienia poszczególnych pojęć. Bezpieczeństwo antyterrorystyczne swym zasięgiem obejmuje szereg zagadnień, które dzięki obecności teoretyków i praktyków w znacznej części udało się omówić w poruszanych dyskusjach. Czwarta edycja wyróżniała się większym naciskiem położonym na omówienie aspektów praktycznych z obszaru rozwiązań technicznych, które były prezentowane przez partnerów wydarzenia. Tym samym uczestnicy Kongresu mieli okazję, by zapoznać się z szeroką ofertą interesujących rozwiązań, urządzeń i systemów przedstawioną przez wiodących dostawców działających na rynku polskim i zagranicznym.

Oprócz wystąpień merytorycznych, w pierwszym dniu wydarzenia obyły się prezentacje pojazdów, sprzętu i wyposażenia specjalistycznego wojskowych sił specjalnych, ćwiczenia praktyczne na symulatorze jazdy 3D oraz symulatorze zderzeń drogowych, prezentacja ambulansu kryminalistycznego Żandarmerii Wojskowej, występ Chóru Wojskowej Akademii Technicznej oraz wieczór autorski w konwencji spotkania dyskusyjnego. W roku 2021 organizatorzy przyjęli innowacyjną i niespotykaną dotychczas praktyczną formułę drugiego dnia, polegającą na przygotowaniu czterech praktycznych sesji warsztatowych.  

Podczas trzeciego dnia odbyły się sesje plenarne, podczas których naukowcy i eksperci z obszaru bezpieczeństwa i reagowania na zamachy prezentowali wyniki swoich badań i analizy przypadków, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem praktycznym z blisko 400 uczestnikami kongresu.