Konferencja antyterrorystyczna 2018

Konferencja Antyterrorystyczna 2018

Image

I Ogólnopolski Kongres pt. „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej – wyzwania i rekomendacje” odbył się w dniach 21-22 listopada 2018 roku we wrocławskim Centrum Kongresowym Hotelu Terminal. Organizatorami wydarzenia były: Zakład Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedra Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie oraz firma Safety Project.

Konferencja stała się wielowymiarową płaszczyzną wymiany spostrzeżeń, wyników badań naukowych oraz doświadczeń zawodowych z obszaru zarządzania bezpieczeństwem w obiektach użyteczności publicznej. Wszystkie te elementy połączone z wysoką frekwencją stanowiły o sile przedsięwzięcia i zasadności organizowania kolejnych edycji. Ze względu na szerszy niż w poprzednim roku zakres podejmowanych zagadnień, obrady odbywały się równocześnie w dwóch salach konferencyjnych.

Formuła konferencji opierała się na połączeniu tematycznych wystąpień kolejnych prelegentów z merytorycznymi panelami dyskusyjnymi, do udziału w których zaproszono uznanych naukowców i praktyków z dziedziny bezpieczeństwa antyterrorystycznego. I tak podczas obrad na tematy natury współczesnego terroryzmu wypracowano między innymi wniosek, że metody i narzędzia sprawców kolejnych zamachów terrorystycznych stają się coraz prostsze i taka tendencja powinna się nadal utrzymywać w Europie. Zamachowcy będą nadal atakowali przede wszystkim cele miękkie, zgromadzenia ludzi, w tym imprezy o charakterze rozrywkowym i kulturalnym, wykorzystując noże, maczety czy broń palną. Podczas przerw kawowych uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z ofertą prezentowaną na stoiskach partnerów technicznych i wydawnictw Adam Marszałek oraz Difin.

Dodatkową atrakcją była możliwość zapoznania się z pojazdami, sprzętem oraz wyposażeniem specjalistycznym policyjnych oraz wojskowych sił specjalnych z Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej oraz Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji we Wrocławiu. Ponadto Żandarmeria Wojskowa udostępniła uczestnikom symulator zderzeń drogowych oraz symulator jazdy 3D, gdzie każdy mógł zaprezentować oraz doskonalić swoje umiejętności prowadzenia pojazdów. Przez kilka godzin odbywała się również prezentacja ambulansu kryminalistycznego Żandarmerii Wojskowej. W czasie kolejnych paneli i sesji naukowych podjęto tematykę bezpieczeństwa antyterrorystycznego Infrastruktury Krytycznej oraz obiektów podlegających obowiązkowej ochronie. Ciekawe i merytoryczne wystąpienia zaprezentowali przedstawiciele Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Polskiej Izby Systemów Alarmowych czy przedstawiciele Policji, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Wszyscy paneliści byli zgodni, że w dobie realnego zagrożenia działaniami hybrydowymi ochrona IK nabiera szczególnego znaczenia i należy działania ochronne ukierunkować właśnie na jej wzmocnienie i zapewnienie ciągłości działania – co zaplanowano jako jeden z elementów kolejnych edycji Kongresu.