Konferencja antyterrorystyczna 2017

Konferencja Antyterrorystyczna 2017

Image

W dniach 21–22 listopada 2017 roku w Centrum Konferencyjnym Hotelu Terminal we Wrocławiu odbyła się pierwsza Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Teoria i praktyka”. Wydarzenie mogło poszczycić się patronatem honorowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

To pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie, w którym udział wzięli przedstawiciele nauki z największych w Polsce służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa, pracownicy sektora administracji publicznej, a także zarządzający bezpieczeństwem budynków użyteczności publicznej oraz kilka firm ochrony osób i mienia. W konferencji wzięło udział prawie 250 osób.

Organizatorzy wydarzenia, czyli Zakład Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedra Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz firma szkoleniowa Safety Project Stelmach Jarosław, dołożyli starań, aby osiągnąć jak najwyższy poziom merytoryczny i organizacyjny wydarzenia. Było to możliwe dzięki współpracy z instytucjami pełniącymi rolę współorganizatorów naukowych, spośród których należy wymienić Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, Wyższą Szkołę Bankowa we Wrocławiu, Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu, Związek Banków Polskich, Zakład Socjologii Grupy Dyspozycyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego.

Podczas Konferencji zostały poruszone m.in. tematy: „Terroryzm zagrożeniem dla bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej”, „Możliwości zapobiegania i minimalizacji skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym w budynkach użyteczności publicznej”, „Rozwiązania w zakresie przeciwdziałania i reakcji na zagrożenia terrorystyczne w budynkach użyteczności publicznej”, „Edukacja antyterrorystyczna, formy szkolenia na wypadek ataku terrorystycznego dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych” oraz „Uwarunkowania prawne, instytucjonalne i społeczne bezpieczeństwa antyterrorystycznego budynków użyteczności publicznej”.

Uczestnicy konferencji udali się także na Stadion Miejski Wrocławia, gdzie Dyrektor ds. bezpieczeństwa obiektu szczegółowo omówił zarządzanie bezpieczeństwem w trakcie organizowania imprez masowych. Dodatkową atrakcją dla uczestników była możliwość obecności w centrum dowodzenia stadionu i w innych miejscach kluczowych dla jego bezpieczeństwa.