Udział w Kongresie

 • Warunkiem udziału jest zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem podpisanej karty zgłoszenia znajdującej się do pobrania poniżej (kartę po podpisaniu przez uczestnika należy zeskanować i przesłać na adres e-mail konferencji).

 • Przesłanie podpisanej karty zgłoszenia stanowi zobowiązanie uczestnika do pokrycia kosztów Kongresu w przypadku braku zgłoszenia o rezygnacji do dnia 30 września 2023r.
 • Po przesłaniu przez Organizatorów faktury Pro-forma należy opłacić udział zgodnie z wybraną opcją uczestnictwa.

 • Liczba uczestników jest ograniczona. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 15.11.2023 r.

Opłaty konferencyjne

 • Wysokość opłaty za udział w Kongresie jest zależna od wyboru opcji uczestnictwa. Opłata obejmuje wyłącznie to, co zostało wyszczególnione poniżej:
  • Uczestnictwo pełne w Kongresie – udział w Kongresie z możliwością wygłoszenia referatu, przerwy kawowe ciągłe w ramach trzech dni Kongresu, trzy obiady, uroczysta kolacja w I dniu Kongresu, uroczysty bankiet taneczny w II dniu Kongresu, pakiet konferencyjny z pamiątkami od organizatorów i partnerów, wykaz źródeł i dobrych praktyk z obszaru bezpieczeństwa, wersje elektroniczne prezentacji wybranych prelegentów, kupony zniżkowe na książki wydawnictw obecnych na Kongresie, 50% zniżki na kursy online z obszaru bezpieczeństwa Safety Project, udział w konkursach z nagrodami, certyfikat udziału w kongresie
   – 970 zł netto (+23% VAT) - 1 193 zł brutto
  • Uczestnictwo pełne z publikacją artykułu – 1 220 zł netto (+23% VAT) - 1500 zł brutto
  • Uczestnictwo dla studentów / doktorantów – 590 zł netto (+23% VAT) - 725,70 zł brutto - kliknij tutaj aby pobrać kartę zgłoszenia
 • Nie ma możliwości uzyskania zwolnienia z VAT – Kongres nie jest szkoleniem w ramach przekwalifikowania zawodowego.
 • W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z Sekretariatem Kongresu. tel.: 574 800 166, ✉ kongres@safeplace.edu.pl