Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z formularza kontaktowego lub formularzy zapisów na Kongres

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Safety Project sp. z o.o. / z siedzibą przy ul. Zaułek Rogoziński 11b/4, 51-116 Wrocław, adres e-mail: kontakt@safetyproject.pl /numer telefonu +48 531 419 151, numer NIP: 895 223 60 10 , numer REGON: 520576134, KRS: 0000936005.
 • Pani/Pana dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym lub formularzu zapisów na Kongres będziemy przetwarzać w celu obsługi złożonego przez Pana/Panią wniosku.
 • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) wynikający z zainicjowania przez Panią/Pana czynności, jaką jest przesłanie wniosku.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do pełnej obsługi wniosku, tj. podjęcia działań w związku z przekazaną przez Pana/Panią informacją lub wniesionym żądaniem, a po tym czasie mogą zostać zarchiwizowane i być przechowywane przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń.
 • Pani/Pana dane oraz inne informacje mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie niezbędnym do realizacji wyżej wymienionych celów.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przedstawioną przez Panią/Pana za pośrednictwem formularza kontaktowego sprawę – konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości odpowiedzi na pozostawioną wiadomość.

W granicach określonych przepisami RODO posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do swoich danych,
 2. sprostowania (poprawienia) danych,
 3. usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 6. przeniesienia swoich danych
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza obowiązujące przepisy
 8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Obsługa wniosku nie zakłada przekazywania Pani/Pana danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz konieczności przeprowadzania zautomatyzowanych procesów decyzyjnych.